Vay tiêu dùng nhanh NCB

Vay tiêu dùng nhanh NCB

Vay tiêu dùng nhanh là một giải pháp tối ưu hướng đến Đối tượng khách hàng cá nhân đang có nhu cầu vay/đã giải ngân khoản vay mua BĐS dự án/vay mua xe ô tô mới tại NCB.

Lãi suất15%
Vay tối đa200 Triệu
Thu nhập tối thiểu5 Triệu
Thời hạn vay tối đa48 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

  • Không cần tài sản bảo đảm
  • Không cần bổ sung thêm hồ sơ vay vốn
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
  • Hình thức cho vay: vay theo món/vay hạn mức thấu chi
  • Mức cho vay: lên đến 200 triệu đồng
  • Thời hạn cho vay: lên đến 48 tháng.

Điều kiện vay

Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đang có nhu cầu vay/đã giải ngân khoản vay mua BĐS dự án/vay mua xe ô tô mới tại NCB.

Các sản phẩm Vay tiêu dùng

Lãi suất

năm
Lãi suất
17%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
18%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
21%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu