Vay lại khoản đã trả NCB

Vay lại khoản đã trả NCB

Với sản phẩm Vay lại khoản đã trả, NCB tạo điều kiện cho Khách hàng cá nhân đang có khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB có thể vay lại khoản tiền khách hàng đã trả hết mà không cần tài sản bảo đảm và không cần bổ sung thêm thủ tục vay vốn.

Lãi suất15%
Vay tối đa300 Triệu
Thu nhập tối thiểu5 Triệu
Thời hạn vay tối đa60 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

  • Không cần tài sản bảo đảm
  • Không cần bổ sung thêm hồ sơ vay vốn
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
  • Hình thức cho vay: vay theo món/vay hạn mức thấu chi
  • Mức cho vay: tương ứng phần gốc vay đã trả của khoản vay hiện hữu và tối đa lên đến 300 triệu đồng
  • Thời hạn cho vay: lên tới 60 tháng.

Điều kiện vay

Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đang có khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB.

Các sản phẩm Vay tiêu dùng

Lãi suất

năm
Lãi suất
17%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
18%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
21%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu