Thấu chi tiêu dùng GPBank

Thấu chi tiêu dùng GPBank

Là hình thức cho vay vốn theo phương thức thấu chi tài khoản thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Khách hàng cá nhân là Cán bộ nhân viên của GPBank.

Lãi suất16%
Vay tối đa300 Triệu
Thu nhập tối thiểu3 Triệu
Thời hạn vay tối đa60 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

  • Mức cho vay: tối đa 5 tháng thu nhập.
  • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng.
  • Phương thức cho vay: cho vay theo hạn mức.
  • Chủ động chi tiêu: Khách hàng ngay lập tức có thể chi tiêu vượt số tiền hiện có trên tài khoản tiền gửi thanh toán.
  • Tiện dụng: Khách hàng chuyển khoản thanh toán tại bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank hoặc chuyển khoản qua kênh Ngân hàng điện tử hoặc chuyển khoản từ máy ATM/thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ.

Các sản phẩm Vay tiêu dùng

Lãi suất

năm
Lãi suất
17%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
18%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
21%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu