Thấu chi tài khoản cá nhân HDBank

Thấu chi tài khoản cá nhân HDBank

 • Phương thức sử dụng vốn thông minh và hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời.
 • Sử dụng hạn mức được cấp để thực hiện các dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.
 • Hạn mức rút vốn được phục hồi sau khi khách hàng trả vốn.
Lãi suất13%
Vay tối đa200 Triệu
Thu nhập tối thiểulinh hoạt
Thời hạn vay tối đa12 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

 • Hạn mức vay lên đến 200 triệu đồng hoặc không quá 100% thẻ tiết kiệm HDBank phát hành
 • Thời hạn rút vốn đến 12 tháng.
 • Lãi suất tính trên số tiền thực tế sử dụng.
 • Rút/ trả vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn vay.
 • Tài sản bảo đảm: Thẻ tiết kiêm/bất động sản hoặc không có tài sản bảo đảm.

Thủ tục hồ sơ

 • Giấy xác lập quan hệ khách hàng.
 • CMND, Hộ khẩu/ KT3 của khách hàng vay và người đồng trả nợ (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập (từ hoạt động SXKD, từ lương…).
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Các sản phẩm Vay tiêu dùng

Lãi suất

năm
Lãi suất
17%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
18%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
21%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu