Cho vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo - Tín dụng thân nhân LienVietPostBank

Cho vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo - Tín dụng thân nhân LienVietPostBank

Cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm đối với thân nhân của cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Khách hàng là thân nhân của cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua việc cấp tín dụng mà không cần tài sản bảo đảm đối với các khoản vay có mục đích tiêu dùng.

Lãi suất15%
Vay tối đa1 Tỷ
Thu nhập tối thiểu5 Triệu
Thời hạn vay tối đa48 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

 • Thời hạn cho vay: Tối đa 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
 • Loại tiền cho vay: VND.
 • Mức cho vay: Tối đa 1 tỷ đồng.
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Phương thức linh hoạt:
  • Trả nợ gốc và lãi theo niên kim xác định.
  • Trả gốc và lãi theo dư nợ gốc ban đầu (add-on).
  • Trả nợ gốc cố định, lãi theo dư nợ giảm dần.
 • Không cần tài sản thế chấp.
 • Thời gian cho vay dài.
 • Lãi suất cạnh tranh.Thủ tục nhanh chóng, tiện lợi.

Điều kiện vay

 • Đối với Khách hàng:
  • Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật. Khách hàng phải là thân nhân của CBNV và tại thời điểm vay vốn Khách hàng là thân nhân duy nhất của CBNV vay vốn tại Ngân hàng
  • Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ gốc, lãi vay và sử dụng thu nhập lương của CBNV để trả nợ.
   Đối với CBNV: Đang làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn
 • Các điều kiện khác đối với Khách hàng và CBNV theo quy định của Ngân hàng.

Thủ tục hồ sơ

 • Giấy đề nghị vay vốn;
 • Giấy cam kết của cán bộ nhân viên Ngân hàng;
 • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của Khách hàng và cán bộ nhân viên Ngân hàng (Bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với cán bộ nhân viên Ngân hàng:
 • Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ;
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Các sản phẩm Vay tiêu dùng

Lãi suất

năm
Lãi suất
17%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
18%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
21%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu