Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm NCB

Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm NCB

Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân.

Lãi suất15%
Vay tối đa500 Triệu
Thu nhập tối thiểu5 Triệu
Thời hạn vay tối đa60 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

  • Mức cho vay: Lên tới 30 lần thu nhập ròng hàng tháng nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
  • Thời hạn vay: lên tới 5 năm
  • Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh
  • Phương thức trả nợ: trả góp hàng tháng
  • Tài sản bảo đảm: Tín chấp.

Điều kiện vay

Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam có tuổi từ 23 đến khi kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi đối với nam và không quá 55 tuổi đối với nữ.

Thủ tục hồ sơ

  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu NCB)
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính.
  • Hồ sơ phương án vay vốn.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Các sản phẩm Vay tiêu dùng

Lãi suất

năm
Lãi suất
17%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
18%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
21%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu