Vay sản xuất kinh doanh

Vay sản xuất kinh doanh OCB

Để vận hành doanh nghiệp hiệu quả, hãy tiếp cận nguồn vốn từ sản phẩm vay vốn kinh doanh của Ngân hàng Phương Đông! Vay vốn kinh doanh và dễ dàng giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng.

OCB đáp ứng nhu cầu linh hoạt phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

Mức vay phù hợp sẽ tối đa hoá lợi nhuận phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

Lãi suất6%
Vay tối đa100% nhu cầu
Thời hạn vay tối đa10 Năm
Biên độ lãi suất sau ưu đãiLSTK 6T + 3,5%
Phí phạt trả nợ trước hạn3% - 5%

Đặc điểm & Lợi ích

 • Số tiền vay: tối đa 100% phương án sử dụng vốn, tối thiểu 50 triệu đồng
 • Loại tiền vay: VND.   
 • Thời gian vay: Tối đa 120 tháng.  Phương thức giải ngân linh hoạt: có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu sử dụng vốn thực tế.   
 • Phương thức trả nợ: 
  • Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần 
  • Gốc trả đều định kỳ hàng tháng/ quý

2019_07_16_wemoney_1563258581.png

Điều kiện vay

 • Có hộ khẩu hoặc KT3.
 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay.
 • Khách hàng đã hoạt động sản xuất tối thiểu từ 12 tháng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại.

Thủ tục hồ sơ

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của OCB).
 • Hồ sơ về pháp lý của cơ sở kinh doanh.
 • Hồ sơ về sử dụng vốn vay, phương án kinh doanh.
 • Kế hoạch sử dụng vốn và hoàn trả nợ.
 • Hồ sơ về tài chính của cơ sở kinh doanh.
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo.
 • Hồ sơ khác theo yêu cầu của OCB (nếu cần).

Các sản phẩm Vay kinh doanh

Lãi suất
7%
năm
Vay tối đa
3 tỷ
Lãi suất
6%
năm
Vay tối đa
Linh hoạt
Lãi suất
5%
năm
Vay tối đa
5 tỷ
Lãi suất
6%
năm
Vay tối đa
100% nhu cầu
Lãi suất
9%
năm
Vay tối đa
10 tỷ
Lãi suất
7%
năm
Vay tối đa
100% nhu cầu