Cho vay đối với cán bộ, nhân viên Kienlongbank KienLong Bank

Cho vay đối với cán bộ, nhân viên Kienlongbank KienLong Bank

Cho vay đối với cán bộ, nhân viên Kienlongbank

Là sản phẩm tín dụng tài trợ vốn phục vụ đời sống của CBNV và/hoặc gia đình của CBNV.

Lãi suất10%
Vay tối đa7 tháng thu nhập
Thu nhập tối thiểuLinh hoạt
Thời hạn vay tối đa36 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

 • Thời hạn cho vay: Tối đa 36 tháng
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND)
 • Số tiền vay: tối đa 07 tháng thu nhập.
 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Trả gốc, lãi hàng tháng theo dư nợ thực tế.

Điều kiện vay

 • CBNV của Kienlongbank, Công ty con của Kienlongbank.
 • Có thâm niên công tác tối thiểu từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Cam kết dùng toàn bộ các khoản thu nhập của mình để trả nợ và đồng ý trích thu nhập hàng tháng để trả nợ vay.
 • Không có khoản nợ không có tài sản bảo đảm, không là bên bão lãnh cho bất kỳ nghĩa vụ trả nợ nào mà nguồn trả nợ từ thu nhập tại Kienlongbank, Công ty con của Kienlongbank.

Thủ tục hồ sơ

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Kienlongbank).
 • CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3… của CBNV.

Các sản phẩm Tín chấp CBCNV

Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
16%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
20%
năm
Thu nhập tối thiểu
3 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
4.5 Triệu