Vay dưới hình thức thấu chi tài khoản Agribank

Vay dưới hình thức thấu chi tài khoản Agribank

Quý khách hàng là cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại Agribank có thể sử dụng sản phẩm "cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản".

Lãi suất17%
Vay tối đa50 Triệu
Thu nhập tối thiểu5 Triệu
Thời hạn vay tối đa60 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

Đặc tính của sản phẩm:

- Hạn mức khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn; Hạn mức thấu chi tối đa lên tới 50 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng;
- Thấu chi tại tất cả các điểm giao dịch (quầy, ATM) và đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank trên toàn quốc;
- Lãi suất: cố định và thả nổi;
- Bảo đảm tiền vay: bằng tài sản/ không đảm bảo bằng tài sản/tài sản của bên thứ 3 bảo lãnh.

Điều kiện vay

  • Cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại Agribank.
  • Người vay có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi (đối với khách hàng nữ) và từ 18 đến 60 tuổi (đối với khách hàng nam) trong suốt khoảng thời gian vay vốn.

Thủ tục hồ sơ

  • Có bản sao hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại nơi đăng ký vay
  • Có thu nhập được trả qua tài khoản Argibank một cách thường xuyên và ổn định
  • Có hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú dài hạn tại địa điểm vay thấu chi

Các sản phẩm Thấu chi tài khoản cá nhân

Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
4 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
30 Triệu
Lãi suất
10%
năm
Thu nhập tối thiểu
4 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
Linh hoạt