Thấu chi tín chấp VRB

Thấu chi tín chấp VRB

Là sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân nhằm bù đắp nhu cầu tiền mặt cấp bách và thiếu vốn tạm thời để đáp ứng các nhu cầu đời sống tiêu dùng với thủ tục nhanh chóng, đơn giản và đảm bảo an toàn.

Lãi suất15%
Vay tối đa100 Triệu
Thu nhập tối thiểuLinh hoạt
Thời hạn vay tối đa12 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

 

  • Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng
  • Lãi suất linh hoạt, hấp dẫn và phí cấp hạn mức thấp
  • Hạn mức thấu chi cao: tối đa 3 tháng lương và lên đến 100 triệu
  • Thời gian cho vay dài lên đến 12 tháng và không cần tài sản thế chấp.

Điều kiện vay

- Khách hàng có độ tuổi trong thời gian vay vốn từ 22 đến 55 (đối với nữ) và đến 60 (đối với nam)

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên cùng tỉnh, thành phố có Chi nhánh/PGD của VRB

- Có thu nhập thường xuyên và ổn định được chi trả qua tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại VRB

- Có thâm niên công tác 12 tháng trở lên và tối thiếu 06 tháng làm việc tại đơn vị hiện tại. Có Hợp đồng lao động với thời hạn còn lại dài hơn thời hạn cho vay tối thiểu 03 tháng.

Thủ tục hồ sơ

Hồ sơ pháp lý:

- Bản sao y giấy CMND/hộ chiếu, hộ khẩu của người vay;

- Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động.

Hồ sơ vay vốn:

- Phương án vay vốn (theo mẫu của VRB);

- Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi (theo mẫu của VRB);

- Các hồ sơ khác (nếu có).

Các sản phẩm Thấu chi tài khoản cá nhân

Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
4 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
30 Triệu
Lãi suất
10%
năm
Thu nhập tối thiểu
4 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
Linh hoạt