Cho vay thấu chi không có tài sản bảo đảm SCB

Cho vay thấu chi không có tài sản bảo đảm SCB

Cho vay thấu chi là hình thức SCB cấp tín dụng thông qua việc cho phép Khách hàng được sử dụng vượt quá số dư Có trên Tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Lãi suất15%
Vay tối đa100 Triệu
Thu nhập tối thiểu5 Triệu
Thời hạn vay tối đa12 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

 • Đáp ứng nhu cầu chi vượt số dư CÓ trên tài khoản tiền gửi thanh toán.
 • Không cần tài sản bảo đảm.
 • Lãi suất cạnh tranh (theo từng thời kỳ và chương trình cụ thể).
 • Hạn mức cấp thấu chi linh hoạt: tối đa 100 triệu đồng/khách hàng.
 • Thời hạn cấp hạn mức thấu chi: tối đa 12 tháng.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Điều kiện vay

 • Độ tuổi từ đủ18 và tại thời điểm kết thúc hạn mức thấu chi không quá 55 tuổi đối với Nữ và 60 tuổi đối với Nam.
 • Không TSBĐ: HKTT/đăng ký tạm trú dài hạn tại cùng địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với Đơn vị cho vay SCB.
 • Thấu chi không TSBĐ: không có nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 trong vòng 12 tháng tại các TCTD (tính đến thời điểm xét duyệt cho vay).
 • Chi lương qua tài khoản TGTT tại SCB tối thiểu 03 tháng.

Thủ tục hồ sơ

 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ.
 • Và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Các sản phẩm Thấu chi tài khoản cá nhân

Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
5 Triệu
Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
4 Triệu
Lãi suất
11%
năm
Thu nhập tối thiểu
7 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
30 Triệu
Lãi suất
10%
năm
Thu nhập tối thiểu
4 Triệu
Lãi suất
9%
năm
Thu nhập tối thiểu
Linh hoạt