4 Bước đơn giản để vay Wemoney

Đăng ký vay

1.Đăng ký vay

Điền thông tin
trong 1 phút
Kết nối

2.Kết nối

Lập tức người cho vay sẽ nhận được
đơn vay của bạn
Xét duyệt

3.Xét duyệt

Hồ sơ nhanh chóng
được xét duyệt
Nhận tiền

4.Nhận tiền

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản
hoặc chuyển tới tận nơi
Vì sao nên lựa chon Wemoney

Vì sao nên chọn WeMoney?

Đăng ký vay online đơn giản

Duyệt thông tin đăng ký nhanh qua ĐIỆN THOẠI

Ký hợp đồng tại địa điểm khách hàng CHỈ ĐỊNH

Giải ngân TRONG NGÀY

Bảo mật khoản vay TUYỆT ĐỐI

Không giữ tài sản

Đăng ký vay ngay