Chiết khấu giấy tờ có giá HDBank

Chiết khấu giấy tờ có giá HDBank

Bạn đang sở hữu giấy tờ có giá do HDBank phát hành và có nhu cầu tài chính cấp bách? Sản phẩm Chiết khấu giấy tờ có giá do HDBank phát hành sẽ mang đến giải pháp tài chính nhanh chóng, kịp thời mà vẫn duy trì mức lợi nhuận cao nhất của GTCG đang sở hữu.

Lãi suất13%
Vay tối đalinh hoạt
Thu nhập tối thiểuLinh hoạt
Thời hạn vay tối đa60 Tháng

Đặc điểm & Lợi ích

Tiện ích:

  • Khách hàng có thể chiết khấu giấy tờ có giá do HDBank phát hành tại bất cứ thời điểm nào khi phát sinh nhu cầu.
  • Khách hàng có thể mua lại giấy tờ có giá tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn chiết khấu theo thỏa thuận giữa khách hàng và HDBank.
  • Lãi suất chiết khấu cạnh tranh.
  • Thời gian hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Đặc tính:

  • Lãi suất cạnh tranh theo quy định hiện hành của HDBank.
  • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn chiết khấu.
  • Thời hạn chiết khấu không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ có giá.

Thủ tục hồ sơ

  • Giấy đề nghị chiếu khấu.
  • CMND/ Hộ chiếu của khách hàng.
  • GTCG đem đi chiết khấu.

Các sản phẩm Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Lãi suất
15%
năm
Thu nhập tối thiểu
Có chứng minh thu nhập
Lãi suất
8%
năm
Thu nhập tối thiểu
Linh hoạt
Lãi suất
13%
năm
Thu nhập tối thiểu
Linh hoạt
Lãi suất
13%
năm
Thu nhập tối thiểu
Linh hoạt